WebArchiv - archiv českého webu

5. neděle po svatém Duchu

Ochraňuj mě jako zřítelnici oka, skryj mě ve stínu svých křídel. Ty sám vynes nade mnou rozsudek; tvoje oči vidí, kde je právo.

                                                                                                                                                                  (Žalm 17, 8.2)

 

První čtení: Deuteronomium 30, 9-14

 

Tužby pro dobu po Duchu svatém (II):

2. Abychom opravdovostí své víry naplňovali svůj život ve svaté církvi Kristově, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom byli vděčni za to, že víme, komu jsme uvěřili, a za slovo Boží se nikdy nestyděli, modleme se k Hospodinu.

 

Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Panovníku Hospodine, prosíme tě, daruj nám duši tichou a pokornou, abychom rozjímali o všem, co je správné, a s přispěním tvé milosti uváděli dobré myšlenky ve skutek! Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

 

Druhé čtení: Koloským 1, 1-14

 

Evangelium: Lukáš 10, 25-37

 

Verše k obětování: Žalm 25, 4-5

 

Verše k požehnání: Lukáš 10, 27.28

 

Modlitba k požehnání:

Panovníku Hospodine, děkujeme ti, že nám ve svátosti večeře Páně dáváš okoušet chléb a kalich tvého přicházejícího království. Pomoz nám růst ve víře, naději a lásce, abychom do tvého království ukazovali cestu svým bližním! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

 

 

Vhodné písně: 21, 39, 115, 147, 148, 152, 194, 200Klára Břeňová publikováno: 09.07.2019 03:21 zobrazeno: 842x


Diakonie a misie CČSH        Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus