WebArchiv - archiv českého webu

2. neděle po svatém Duchu

Miluji tě vroucně, Hospodine, moje sílo, Hospodine, skalní štíte můj, má pevná tvrzi.

                                                                                                   (Žalm 18, 2-3a)

První čtení: Izajáš 55, 10-13

Tužby pro dobu po Duchu svatém (I):

2. Abychom byli církví žijící z milosti Kristovy a darů jeho Ducha, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom na Boží lásku a věrnost odpovídali naší lidskou láskou a věrností, modleme se k Hospodinu.

Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Panovníku Hospodine, přeješ si, abychom v naší víře byli čistí a v životě soucitní. Pomoz nám otevřít se ti v srdci a následovat tě, kamkoli si nás povedeš! Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení: 1. Korintským 15, 51-58

Evangelium: Lukáš 6, 39-49

Verš k obětování: Žalm 13, 6

Verš k požehnání: Lukáš 13, 42b

Modlitba k požehnání:

Panovníku Hospodine, dej, ať posvěcující přítomnost tvého Syna ve svátosti chleba a kalicha očistí naše srdce, aby se v nás rozhořela láska k tobě i k našim bližním. Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 8, 10, 46, 48, 106, 108, 295, 306Klára Břeňová publikováno: 17.06.2019 02:36 zobrazeno: 377x


Diakonie a misie CČSH        Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus