WebArchiv - archiv českého webu

6. neděle po Velikonocích

Hospodine, slyš můj hlas, když volám. Mé srdce si opakuje tvoji výzvu: Hledejte mou tvář. Hospodine, tvář tvou hledám. Svoji tvář přede mnou neukrývej. Aleluja!                                                                   (Žalm 27, 7.8.9)

První čtení: Skutky 16, 16-34

Tužby velikonoční (IV):

2. Aby oslavený Pán provázel naši církev znameními své spásné moci, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom svoji lásku k Ježíši Kristu osvědčovali láskou k bližnímu, modleme se k Hospodinu.

Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Nebeský Otče, pomoz nám, abychom tvůj svatý zákon obětavě plnili a tvé božské vznešenosti s čistým srdcem sloužili! Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení: Zjevení 22, 12-14.16-17.20-21

Evangelium: Jan 17, 20-26

Verše k obětování: Žalm 68, 20-21

Verše k požehnání: Jan 15, 26; 16, 14

Modlitba k požehnání:

Nebeský Otče, tvůj požehnaný Syn, velekněz nové smlouvy, vstoupil do nebeské svatyně, kde se bez přestání za nás přimlouvá. Dej, ať posvěceni přijímáním jeho těla a krve prospíváme ve víře a bez ustání vzýváme svaté jméno Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 24, 44, 127, 148, 176, 288, 294, 303Klára Břeňová publikováno: 27.05.2019 11:20 zobrazeno: 394x


Diakonie a misie CČSH        Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus