WebArchiv - archiv českého webu

4. neděle po Velikonocích

Zpívejte Hospodinu píseň novou, neboť učinil podivuhodné věci, zjevil před očima pronárodů svoji s pravedlnost. Aleluja!                                 

                                                                                                                                                (Žalm 98, 1.2)

První čtení: Skutky 11, 1-18 

Tužby velikonoční (III):

2. Za naši věrnost Kristu osvobozujícímu od hříchu, zla a smrti, modleme se k Hospodinu. 

3. Za nebeská obdarování a dokonalé dary milosti Boží, modleme se k Hospodinu.

Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Nebeský Otče, ty žehnáš svým věrným, aby byli jednotní ve slovech i činech. Dej, ať si zamilujeme tvá přikázání a toužíme po tom, co nám zaslibuješ!

Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení: Zjevení 21, 1-6 

Evangelium: Jan 13, 31-35 

Verš k obětování: Žalm 145, 3 

Verš k požehnání: Jan 13, 34

Modlitba k požehnání:

Nebeský Otče, přispěj nám, abychom tvou milostí, již jsme od tebe nezaslouženě přijali, byli očištěni od hříchů a ochráněni před každým pokušením!

Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen. 

 

Vhodné písně: 58, 99, 103, 110, 162, 293Klára Břeňová publikováno: 17.05.2019 09:42 zobrazeno: 332x


Diakonie a misie CČSH        Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus