WebArchiv - archiv českého webu

1. neděle po Velikonocích

Jako novorozené děti Boží mějte touhu jen po nefalšovaném duchovním mléku. Aleluja!                                                                                                                                                                                                                                  (1. Petrův 2, 2)

První čtení: Skutky 5, 27-32 

Tužby velikonoční (I):

2. Za milost setkání s Kristem vzkříšeným a oslaveným, modleme se k Hospodinu. 

3. Za požehnané stolování s naším Pánem věčně živým, modleme se k Hospodinu.

Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Nebeský Otče, dopřej nám, abychom památku zmrtvýchvstání tvého Syna oslavili duchovní obnovou svých životů!

Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení: Zjevení 1, 4-8 

Evangelium: Jan 20, 19-31 

Verše k obětování: Jób 42, 4-5 

Verš k požehnání: Jan 20, 27 

Modlitba k požehnání:

Nebeský Otče, dej, ať svátost večeře Páně, jíž nás obdarováváš v tento požehnaný velikonoční čas,

nám v přítomnosti i budoucnosti poslouží jako pravý pokrm a nápoj pro duši! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen. 

 

Vhodné písně: 146, 251, 258, 260Klára Břeňová publikováno: 24.04.2019 09:11 zobrazeno: 406x


Diakonie a misie CČSH        Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus