WebArchiv - archiv českého webu

Hod Boží velikonoční

Nezemřu, budu žít, budu vypravovat o Hospodinových činech. Aleluja!

O život tě prosil; daroval jsi mu jej do nejdelších časů, navěky a navždy. Aleluja!                            

                                                                                                                (Žalm 118, 17 / Žalm 21, 5)

První čtení: Skutky 10, 34-43 

Tužby velikonoční (I):

2. Za milost setkání s Kristem vzkříšeným a oslaveným, modleme se k Hospodinu. 

3. Za požehnané stolování s naším Pánem věčně živým, modleme se k Hospodinu.

Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Nebeský Otče, děkujeme ti za vzkříšení tvého Syna. On porazil naši smrt a pozval nás do věčné blaženosti ve společenství s tebou. Dej, ať se moc jeho zmrtvýchvstání projevuje v našich životech! Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení: 1. Korintským 15, 19-26 

Evangelium: Jan 20, 1-18 

Alternativním evangelijním čtením je Lukáš 24, 1-12 (viz formulář Bílé soboty – vigilie Hodu Božího velikonočního).

Verše k obětování: Daniel 12, 1.2 

Verše k požehnání: 1. Korintským 5, 7-8 

Modlitba k požehnání:

Nebeský Otče, o velikonočních svátcích oslavujeme tvou lásku, kterou jsi prokázal všem lidem, když jsi nás vykoupil křížem a vzkříšením svého Syna. Ochraňuj svou církev zde na zemi a veď ji do nebeské slávy! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen. 

 

Vhodné písně: 250, 252, 257, 331Klára Břeňová publikováno: 15.04.2019 02:43 zobrazeno: 427x


Diakonie a misie CČSH        Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus