WebArchiv - archiv českého webu

5. neděle postní

Dopomoz mi, Bože, k právu, ujmi se mého sporu, dej mi vyváznout před bezbožným pronárodem,

před člověkem záludným a podlým! Tys přece moje záštita, Bože.                           (Žalm 43, 1-2)

První čtení: Izajáš 43, 16-21

Tužby postní:

2. Abychom svého Pána v tichosti a pokoře následovali, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom svědectvím svého života vítězství Dobra, Pravdy a Krásy napomáhali, modleme se k Hospodinu.

Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Bože Vykupiteli, dej, ať se v každodenním životě řídíme tvým zákonem a v životě duchovním ať spoléháme na tvou milost! Svým svatým Duchem nás osviť, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení: Filipským 3, 7-14

Evangelium: Jan 12, 1-8

Verše k obětování: Žalm 129, 1-2

 Verše k požehnání: Jan 11, 51-52

Modlitba k požehnání:

Bože Vykupiteli, ve svátosti večeře Páně jsme zakusili, že i nám platí tvá zaslíbení věčného života a nebeské hostiny. Posvěť si nás, abychom vydávali svědectví o kříži a vzkříšení tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 58, 59, 163, 244, 176, 180, 18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Klára Břeňová publikováno: 01.04.2019 11:41 zobrazeno: 818x


Diakonie a misie CČSH        Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus