WebArchiv - archiv českého webu

4. neděle postní

Radujte se s dcerou jeruzalémskou a jásejte nad ní všichni, kdo ji milujete! Veselte se

s ní, veselte, všichni, kdo jste nad ní truchlívali. Budete sát do sytosti potěšení z jejích prsů.

                                                                                                          (Izajáš 66, 10-11)

 

První čtení: Jozue 5, 9-12

 

Tužby postní:

2. Abychom svého Pána v tichosti a pokoře následovali, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom svědectvím svého života vítězství Dobra, Pravdy a Krásy napomáhali,

modleme se k Hospodinu.

 

Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Bože Vykupiteli, každému z nás se vrací všecko zlé, čeho jsme se dopustili slovem či skutkem.

Děkujeme ti, že v nás probouzíš svědomí, abychom svých hříchů litovali.

A jestliže svědomí nás trestá, ty nás potěš a odpusť nám! Svým svatým Duchem nás osviť,

ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

 

Druhé čtení: 2. Korintským 5, 16-21

 

Evangelium: Lukáš 15, 1-3.11b-32

 

Verše k obětování: Žalm 13, 4-6

 

Verš k požehnání: Lukáš 15, 32

 

Modlitba k požehnání:

Bože Vykupiteli, ačkoli si nezasluhujeme než trest, ty jsi milosrdný – napravuješ nás a zachraňuješ svým slovem

a svátostmi. Prosíme tě, naplň naše životy vírou v tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

 

Vhodné písně: 20, 24, 29, 53, 91, 118, 245

 Klára Břeňová publikováno: 25.03.2019 12:18 zobrazeno: 1014x


Diakonie a misie CČSH        Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus