WebArchiv - archiv českého webu

6. neděle po Zjevení Páně

Bože, tvá cesta je svatá. Který bůh je velký jako Bůh náš?                          

                                                                        (Žalm 77, 14)

První čtení: Jeremjáš 17, 5-10

Tužby pro dobu po Zjevení Páně:

2. Abychom rostli v poznání Božího stvořitelského a vykupitelského díla, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom v každodenním životě řídili se moudrostí Božího slova, modleme se k Hospodinu.

Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Panovníku Hospodine, prosíme tě, daruj nám rozum k tomu, abychom konali, co je tobě milé, a oslavovali tě v myšlenkách, slovech i skutcích. Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení: 1. Korintským 15, 12-20

Evangelium: Lukáš 6, 17-26

Verš k obětování (varianta I): Žalm 112, 1, (varianta II): Žalm 1, 2

Verš k požehnání: Lukáš, 6, 23

Modlitba k požehnání:

Panovníku Hospodine, děkujeme ti za nebeský chléb a kalich spásy, jimiž jsi nás pohostil u svého stolu. Dej, abychom stále toužili po tomto pravém duchovním pokrmu a nápoji! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 114, 101, 136, 151, 289, 290

 Klára Břeňová publikováno: 11.02.2019 01:53 zobrazeno: 507x


Diakonie a misie CČSH        Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus