WebArchiv - archiv českého webu

1. neděle po Zjevení Páně

Hospodinův hlas burácí nad vodami, zahřímal Bůh slávy, Hospodin nad mocným vodstvem.                                                                                                                                                                                                                                            (Žalm 29, 3)

První čtení: Izajáš 43, 1-7

Tužby:

2. Abychom ve společenství církve křestní milost rozvíjeli a své spasení ve skutek uváděli, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom si byli vědomi, že náležíme k Božímu lidu a budovali naši církev jako chrám Ducha Božího, modleme se k Hospodinu.

Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Panovníku Hospodine, děkujeme ti za to, že jsme byli křtem ve smrt a ve vzkříšení tvého Syna vysvobozeni ze starého hříšného života.

Dej, ať znovuzrozeni z vody  a z Ducha svatého žijeme ve spravedlnosti a svatosti do konce našich dnů! Osviť nás, Bože, ať slyšíme

slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení: Skutky 8, 14-17

Evangelium: Lukáš 3, 16-17.21-22

Verš k obětování: Žalm 72, 18

Verš k požehnání: Lukáš 3, 22

Modlitba k požehnání:

Panovníku Hospodine, jsme ti vděčni, že ve svátosti večeře Páně smíme přijímat tělo a krev tvého Syna.

Dej, ať pokřtěni jeho Duchem rosteme do plnosti těla Kristova! Jemu buď sláva navěky. Amen.

Vhodné písně: 5, 6, 60, 155, 170, 335

 Klára Břeňová publikováno: 08.01.2019 03:03 zobrazeno: 536x


Diakonie a misie CČSH        Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus