WebArchiv - archiv českého webu

1. neděle po Vánocích (Rodiny Páně)

Hle, počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Ten bude veliký a bude nazván synem Nejvyššího a Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. Na věky bude kralovat nad rodem Jákobovým a jeho království nebude konce.

                                                                                                        (Lukáš 1, 31-33)

 

První čtení: 1. Samuelova 2, 18-20.26

 

Tužby:

2. Aby křesťanské rodiny byly věrným obrazem rodiny našeho Pána Ježíše Krista,

modleme se k Hospodinu.

3. Abychom v dětech viděli Boží dary a rozvíjeli je pro Boží království, modleme se

k Hospodinu.

 

Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Bože všemohoucí, děkujeme ti za lásku a dobrotu, kterou jsi nás zahrnul ve svém Synu.

Sešli do našich srdcí milosrdenství a slitování, abychom na sebe brali břemena jedni druhých a byli si navzájem oporou!

Svým svatým Duchem nás osviť, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

 

Druhé čtení: Koloským 3, 12-17

 

Evangelium: Lukáš 2, 41-52

 

Verše k obětování: Žalm 84, 2-3

 

Verš k požehnání: Lukáš 2, 49

 

Modlitba k požehnání:

Bože všemohoucí, děkujeme ti za sváteční čas, v němž se radujeme z narození tvého Syna.

Dej, ať prožijeme vnitřní přerod, abychom ve tvém světle nahlédli, že jsme opravdu tvými dětmi!

Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

 

Vhodné písně: 218, 223, 316, 318, 320, 210

 Klára Břeňová publikováno: 27.12.2018 09:42 zobrazeno: 493x


Diakonie a misie CČSH        Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus