WebArchiv - archiv českého webu

4. neděle adventní

Nebesa vypravují o Boží slávě, obloha hovoří o díle jeho rukou.                  (Žalm 19, 2)


První čtení: Micheáš 5, 1-4a 


Tužby adventní:

2. Abychom vstoupili do společenství s Kristem, který nás nepřichází soudit, ale naopak zachránit, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom všichni byli připraveni na Kristův slavný příchod na konci věků, modleme se k Hospodinu.


Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Bože všemohoucí, smiluj se nad námi a ve své dobrotě nás přiveď k vnitřní obnově a novému životu podle evangelia! Svým svatým Duchem nás osviť, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.


Druhé čtení: Židům 10, 5-10 


Evangelium: Lukáš 1, 39-55 


Verš k obětování: Žalm 80, 20 


Verš k požehnání: Lukáš 1, 45 


Modlitba k požehnání:

Bože všemohoucí, v tebe doufáme a věříme, že přijímáním svátostného chleba          a kalicha poroste jednota naší vůle s vůlí tvou! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.


Vhodné písně: 203, 31, 209, 202Klára Břeňová publikováno: 19.12.2018 10:40 zobrazeno: 552x


Diakonie a misie CČSH        Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus