WebArchiv - archiv českého webu

3. adventní neděle

Doufejte v Hospodina věčně, neboť Hospodin, jen Hospodin je skála věků.

                                                                                                           (Izajáš 26, 4)

 

První čtení: Sofonjáš 3, 14-20

 

Tužby adventní:

2. Abychom vstoupili do společenství s Kristem, který nás nepřichází soudit, ale naopak zachránit, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom všichni byli připraveni na Kristův slavný příchod na konci věků, modleme se k Hospodinu.

 

Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Bože všemohoucí, když se chystáme slavit radostnou památku vtělení a narození tvého Syna,

dej, ať se naše srdce obrátí k jeho přikázání lásky! Svým svatým Duchem nás osviť, ať slyšíme slova Ježíše Krista,

našeho Pána. Amen.

 

Druhé čtení: Filipským 4, 4-7

 

Evangelium: Lukáš 3, 7-18

 

Verš k obětování: Izajáš 12, 6

 

Verš k požehnání: Izajáš 45, 22

 

Modlitba k požehnání:

Bože všemohoucí, dej, ať duchovní posila, kterou jsme přijali ve svátosti večeře Páně,

nás otevře k plnějšímu přijetí tvé pravdy! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

 

Vhodné písně: 203, 205, 208, 160

 Klára Břeňová publikováno: 10.12.2018 11:10 zobrazeno: 711x


Diakonie a misie CČSH        Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus