WebArchiv - archiv českého webu

2. adventní neděle

 

Činy Hospodinovy jsou velké, vyhledávané všemi, kdo zálibu v nich našli.

                                                                                                         (Žalm 111, 2)

První čtení: Báruk 5, 1-9

 

Tužby adventní:

2. Abychom vstoupili do společenství s Kristem, který nás nepřichází soudit, ale naopak zachránit, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom všichni byli připraveni na Kristův slavný příchod na konci věků, modleme se k Hospodinu.

 

Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Bože všemohoucí, dej, ať se v srdci radujeme z narození tvého Syna. Prosíme tě,učiň si z nás ochotné nástroje jeho milosti! Svým svatým Duchem nás osviť, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

 

Druhé čtení: Filipským 1, 3-11

 

Evangelium: Lukáš 3, 1-6

 

Verš k obětování: Žalm 128, 1

 

Verše k požehnání: Matouš 3, 3.11

 

Modlitba k požehnání:

Bože všemohoucí, děkujeme ti, žes nás občerstvil duchovním pokrmem a nápojem. Dej, ať v církvi i ve světě žijeme v pravdě,

spravedlnosti a lásce tvého Syna, JežíšeKrista, našeho Pána. Amen.

 

Vhodné písně: 203, 206, 314, 33

 Klára Břeňová publikováno: 03.12.2018 02:27 zobrazeno: 967x


Diakonie a misie CČSH        Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus