WebArchiv - archiv českého webu

1. neděle adventní

Přistupte, klaňme se, klekněme, skloňme kolena před Hospodinem, který nás učinil.

Uslyšíte-li dnes jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce!                             (Žalm 95, 6-8)

 

První čtení: Jeremjáš 33, 14-16

 

Tužby adventní:

2. Abychom vstoupili do společenství s Kristem, který nás nepřichází soudit, ale naopak

zachránit, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom všichni byli připraveni na Kristův slavný příchod na konci věků, modleme

se k Hospodinu.

 

Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Bože všemohoucí, vzbuď svou sílu a proměň naše srdce, abychom tvůj den vyhlíželi

a nástrahám hříchu odolávali! Svým svatým Duchem nás osviť, ať slyšíme slova

Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

 

Druhé čtení: 1. Tesalonickým 3, 9-13

 

Evangelium: Lukáš 21, 25-36

 

Verš k obětování: Zacharjáš 1, 3

 

Verš k požehnání: Lukáš 21, 28

 

Modlitba k požehnáníBože všemohoucí, dej, ať v našem jednání projevujeme milosrdenství k trpícímu

bližnímu, abychom se důstojně připravili na vánoční oslavu tvé lásky, která mezi nás

přišla v Ježíši Kristu, našem Pánu. Amen.

 

 

Vhodné písně: 203, 204, 158Klára Břeňová publikováno: 28.11.2018 11:40 zobrazeno: 477x


Diakonie a misie CČSH        Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus