WebArchiv - archiv českého webu

25. neděle po sv. Duchu

Hospodine, Bože, má spáso, ve dne i v noci před tebou úpím; kéž vstoupí moje modlit­ba k tobě!  (Žalm 88, 2-3a)

První čtení: 1. Královská 17, 10-16

 

Tužby pro dobu po Duchu svatém (VII)

2. Abychom za naše vykoupení vděčni byli a ke spáse bližních pracovali, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom znamení času rozeznávali a duchovně bdělými zůstávali, modleme se k Hospodinu.

 

Modlitba před čtením ze sv. Písem

Panovníku, Hospodine, děkujeme ti, že nám stále prokazuješ milosrdenství. Naplň nás milostí, upevni naši důvěru ve tvá zaslíbení a dej, aby celý svět uvěřil v tvého Syna! Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení: Židům 9, 24-28

 

Evangelium: Marek 12, 38-44

 

Verš k obětování: Žalm 127, 1

 

Verše k požehnání: Matouš 24, 42.44

 

Modlitba k požehnání:

Panovníku, Hospodine, děkujeme ti, že nás ve svátosti večeře Páně naplňuješ novou nadějí. Kéž spásná moc tvé lásky nadále koná své dílo mezi námi a přivede nás k věčné radosti, kterou jsi nám zaslíbil! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 26, 27, 29, 44, 51, 62, 77, 86, 98, 107, 110, 133, 165Klára Břeňová publikováno: 05.11.2018 03:30 zobrazeno: 493x


Diakonie a misie CČSH        Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus