WebArchiv - archiv českého webu

23. neděle po sv. Duchu

Namísto otců budeš mít syny, učiníš je velmoži po celé zemi. Tvé jméno budou připomínat po všechna pokolení; proto ti národy budou vzdávat chválu navěky a navždy.                                               (Ž 105,1)


První čtení: Izajáš 28,14-16


Tužby za vlast:
2. Za mír všech národů, za svornou práci všech církví i všech lidí
dobré vůle, za pokoj, spravedlnost a svornost v naší vlasti, za sbratření
všeho lidstva, modleme se k Hospodinu.
3. Aby obyvatele vlasti naší nezkaleným mírem a požehnáním obdarovával,
modleme se k Hospodinu.
4. Aby prezidentu našemu a všem, kdo nesou odpovědnost za řízení
věcí veřejných, požehnal a při správě státu a společnosti svou
moudrostí je provázel, modleme se k Hospodinu.


Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Dobrý Bože, tvoji proroci i apoštolové, zvláště Šimon Zélóta, horlili za svobodu tvého lidu.
Prosíme tě, abychom imy s opravdovou zbožností hlásali evangelium svobody, ke kterému nás povolává tvůj Syn! Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.


Druhé čtení: Efezským 2,19-22
Evangelium: Jan 15,17-27
Verš k obětování: Žalm 19,8a
Verš k požehnání: Jan 14,23
Modlitba k požehnání:

Panovníku Hospodine, děkujeme za tvé slovo a svátosti, které nás osvobozují a vedou k pravému životu. Zachovej
v nás ducha svobody a lásky! Prosíme o to. Amen

Vhodné písně: 17, 24, 81, 161, 162, 164, 165, 184Klára Břeňová publikováno: 30.10.2018 01:04 zobrazeno: 322x


Diakonie a misie CČSH        Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus