WebArchiv - archiv českého webu

22. neděle po sv. Duchu

Vyslyš moje prosby, Hospodine, k tobě o pomoc teď volám, pozvedám své ruce k sva­tostánku tvé svatyně.                                                                                              (Žalm 28, 2)

První čtení: Izajáš 53, 4-12

 

Tužby pro dobu po Duchu svatém (VI)

2. Abychom pro svou pozemskou vlast hojné duchovní dary vyprošovali, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom bloudících a hledajících se ujímali a k pravdě je přiváděli, modleme se k Hospodinu.

 

Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Panovníku, Hospodine, se svou velikou mocí nakládáš k dobru všech lidí na zemi. Utvoř si z nás dobré služebníky přicházejícího království a veď naše touhy, aby směřo-valy k plnění tvé vůle! Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení: Židům 5, 1-10

 

Evangelium: Marek 10, 35-45

 

Verše k obětování: Žalm 92, 14-15a

 

Verš k požehnání: Marek 10, 45

 

Modlitba k požehnání:

Panovníku, Hospodine, děkujeme ti, žes nás občerstvil přijímáním těla a krve Kris­tovy. Rozmnož víru v našich srdcích a životech! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.


Vhodné písně: 34, 89, 94, 106, 156, 164, 291, 306

 

 Klára Břeňová publikováno: 16.10.2018 08:52 zobrazeno: 502x


Diakonie a misie CČSH        Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus