WebArchiv - archiv českého webu

21. neděle po sv. Duchu

Z hlubin bezedných tě volám, Hospodine, Panovníku, vyslyš můj hlas! (Žalm 130, 1-2a)

 

První čtení: Ámos 5, 6-7.10-15

 Tužby pro dobu po Duchu svatém (VI):

2. Abychom pro svou pozemskou vlast hojné duchovní dary vyprošovali, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom bloudících a hledajících se ujímali a k pravdě je přiváděli, modleme se k Hospodinu.

 

Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Panovníku, Hospodine, vlož do našich srdcí dar víry, abychom opustili vše, co zůstalo za námi, a hledali to, co leží před námi. Veď nás i nadále po cestě tvých přikázání! Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení: Židům 4,12-16

 

Evangelium: Marek 10,17-31

 

Verše k obětování: Žalm 133,1-2

 

Verš k požehnání: Matouš 5,3

 

Modlitba k požehnání:

Panovníku, Hospodine, skrze svátosti křtu a večeře Páně si nás povoláváš ke sjedno­cení s tebou. Když jsi nám dal okusit z darů chleba a kalicha, dej, ať zůstáváme zakotve­ni ve tvé nové smlouvě! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 84, 87, 100, 140, 172, 182, 290, 308, 313

 Klára Břeňová publikováno: 10.10.2018 12:41 zobrazeno: 330x


Diakonie a misie CČSH        Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus