WebArchiv - archiv českého webu

20. neděle po sv. Duchu

Panovníku, u tebe jsme měli domov v každém pokolení! Než se hory zrodily, než vznikl svět a země,

od věků na věky jsi ty, Bože.                                                                                      (Žalm 90, 1-2)

 

První čtení: Genesis 2, 18-24

 

Tužby pro dobu po Duchu svatém (V):

2. Abychom v myšlení, slovech i skutcích dobrem a pokojem sloužili, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom naše schopnosti a dovednosti pro věc evangelia nasadili, modleme se k Hospodinu.

 

Modlitba před čtením ze sv. Písem

Panovníku, Hospodine, stvořil´s nás jedny pro druhé, abychom žili v společenství našich rodin a sborů. Daruj nám opravdovou lásku a vytrvalou víru, abychom ti důvě-řovali jako děti a dělili se o každé požehnání, které přijímáme z tvých rukou! Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení: Židům 1, 1-4; 2, 5-12

 

Evangelium: Marek 10, 2-16

 

Verše k obětování: Žalm 128, 1.3

 

Verše k požehnání: Žalm 8, 5-6

 

Modlitba k požehnání:

Panovníku, Hospodine, děkujeme ti, že nás posiluješ duchovním pokrmem a ná­pojem. Zachovej nás ve své lásce, aby se v našich životech projevovala radost ze spásy! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 6, 47, 56, 78, 81, 154, 197, 198

 Klára Břeňová publikováno: 27.09.2018 02:10 zobrazeno: 602x


Diakonie a misie CČSH        Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus