WebArchiv - archiv českého webu

19. neděle po sv. Duchu

Budou se bát Hospodinova jména pronárody, tvé slávy všichni králové země, protože Hospodin vybuduje Sijón, ukáže se ve své slávě a k modlitbě bezmocných se skloní.     (Žalm 102, 16-18)


První čtení: Numeri 11, 16.24-29

 

Tužby pro dobu po Duchu svatém (V):

2. Abychom v myšlení, slovech i skutcích dobrem a pokojem sloužili, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom naše schopnosti a dovednosti pro věc evangelia nasadili, modleme se k Hospodinu.

 

Modlitba před čtením ze sv. Písem

Panovníku, Hospodine, tvůj Syn obětoval život, aby nás usmířil s tebou. Daruj nám díl svého svatého Ducha, abychom v jeho moci šířili slávu tvého jména! Osviť nás, Bože, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení: Jakubův 5, 13-20

 

Evangelium: Marek 9, 38-50

 

Verše k obětování: Žalm 145, 15-16

 

Verše k požehnání: Filipským 2, 8-9

 

Modlitba k požehnání:

Panovník, Hospodine, upevni jednotu své církve, aby všichni, kdo byli nasyceni svátostným chlebem a kalichem, naplňovali ve svých životech tvou vůli! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 7, 26, 28, 71, 136, 145, 148, 296, 312

 Klára Břeňová publikováno: 27.09.2018 02:07 zobrazeno: 290x


Diakonie a misie CČSH        Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus