WebArchiv - archiv českého webu

17. neděle po svatém Duchu

Pozvedám své oči k horám: Odkud mi přijde pomoc? Pomoc mi přichází od Hospodina, on učinil nebesa i zemi.

                                                                                                              (Žalm 121, 1-2)

První čtení: Izajáš 50, 4-9a

Tužby pro dobu po Duchu svatém (V):

2. Abychom v myšlení, slovech i skutcích dobrem a pokojem sloužili, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom naše schopnosti a dovednosti pro věc evangelia nasadili, modleme se k Hospodinu.

Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Panovníku, Hospodine, skrze tajemství kříže vykupuješ a proměňuješ naše životy. Pomoz nám držet se evangelia, nést náš kříž a následovat Spasitele! Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení: Jakubův 3, 1-12

Evangelium: Marek 8, 27-38

Verše k obětování: Žalm 28, 6-7

Verš k požehnání: Galatským 6, 14

Modlitba k požehnání:

Panovníku, Hospodine, dárce míru a pokoje, ve svátosti večeře Páně nás usmiřuješ se sebou i s našimi bližními. Dej, ať všichni, kdo okusili tvých svatých darů, seberou odvahu odpouštět jedni druhým! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 36, 37, 95, 110, 111, 118, 188Klára Břeňová publikováno: 10.09.2018 10:30 zobrazeno: 533x


Diakonie a misie CČSH        Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus