WebArchiv - archiv českého webu

16. neděle po svatém Duchu

Blaze těm, kdo vedou bezúhonný život, těm, kdo žijí tak, jak učí Hospodinův zákon. (Žalm 119, 1)

První čtení: Izajáš 35, 4-7a

 

Tužby pro dobu po Duchu svatém (IV):

2. Abychom podle zděděné víry každého dne žili a navzájem si odpouštěli, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom po chlebu z nebe a kalichu spásy toužili a za ně děkovali, modleme se k Hospodinu.

 

Modlitba před čtením ze sv. Písem

Panovníku, Hospodine, ty dokážeš změnit nemoc ve zdraví a smrt v život. Otevři nás uzdravující síle své přítomnosti a pomoz nám důvěřovat ve tvá zaslíbení! Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení (varianta I): Jakubův 2, 1-5

 

Druhé čtení (varianta II): Jakubův 2, 14-18

 

Evangelium: Marek 7, 24-37

 

Verše k obětování: Žalm 119, 145-146

 

Verš k požehnání: Matouš 4, 23

 

Modlitba k požehnání:

Panovníku, Hospodine, tvé Slovo a svátosti nám jsou pokrmem a životem. Dej, ať všichni, kdo sdílejí svaté dary chleba a kalicha, nesou dobré ovoce ke tvé cti a slávě! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 3, 32, 46, 52, 59, 76, 196, 293, 301, 305

 Klára Břeňová publikováno: 03.09.2018 03:47 zobrazeno: 437x


Diakonie a misie CČSH        Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus