WebArchiv - archiv českého webu

15. neděle po Duchu svatém

Hospodine, nakloň ucho, odpověz mi, jsem tak ponížený, zubožený. Ochraňuj mě, jsem tvůj věrný, spas, můj Bože, svého služebníka, který v tebe doufá.                                                                                                                                                                                                             (Žalm 86, 1-2)

První čtení: Deuteronomium 4, 1-2.6-9

 

Tužby pro dobu po Duchu svatém (IV):

2. Abychom podle zděděné víry každého dne žili a navzájem si odpouštěli, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom po chlebu z nebe a kalichu spásy toužili a za ně děkovali, modleme se k Hospodinu.

 

Modlitba před čtením ze sv. Písem

Panovníku, Hospodine, Bože naší síly, bez tebe nejsme než slabá a křehká stvoření. Ochraňuj nás před každým nebezpečím, které na nás útočí zvnějšku, a očišťuj nás od každého zla, které nás znesvěcuje zevnitř. Svým svatým Duchem nás osviť, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení: Jakubův 1, 17-27

 

Evangelium: Marek 7, 1-8.14-15.21-23

 

Verše k obětování: Žalm 102, 16-17

 

Verš k požehnání: Jakubův 1, 18

 

Modlitba k požehnání:

Panovníku Hospodine, děkujeme ti, žes nás u svého stolu obnovil chlebem života a kalichem spásy. Dej, ať posíleni tímto svatým pokrmem a nápojem prospíváme ve vzájemné lásce a službě! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.


Vhodné písně: 52, 53, 54, 97, 142, 295, 306

 Klára Břeňová publikováno: 27.08.2018 03:19 zobrazeno: 487x


Diakonie a misie CČSH        Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus