WebArchiv - archiv českého webu

11. neděle po sv. Duchu

Dobrořečit budu Hospodinu v každém čase, z úst mi bude znít vždy jeho chvála. O Hospodinu mluv s chloubou, moje duše, ať to slyší pokorní a radují se.

                                                                                                          (Žalm 34,2-3)

První čtení: Exodus 16,2-4.9-15

 

Tužby pro dobu po Duchu svatém (III):

2. Abychom našim bližním skutkem, slovem i modlitbou pomáhali, modleme se k Hos­podinu.

3. Abychom obavám nepodléhali a s nadějí k budoucnosti hleděli, modleme se k Hos­podinu.

 

Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Panovníku Hospodine, ve své lásce nám předkládáš dobré dary, my si je s díky rozdělujeme a jsme jimi nasyceni. Naplň nás a všechny potřebné pravým životem, který přichází jedině od tebe! Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.


Druhé čtení: Efezským 4,1-7.11-16

 

Evangelium: Jan 6,26-35

 

Verš k obětování: Žalm 70,5

 

Verš k požehnání: Matouš 4,4

 

Modlitba k požehnání:

Panovníku Hospodine, dal jsi nám podíl na tajemství těla a krve Kristovy. Dej, ať všichni, kdo okusili chléb života a kalich spásy, žijí s tebou navěky! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

 

Vhodné písně: 122, 12, 283, 285, 177

 Klára Břeňová publikováno: 31.07.2018 10:14 zobrazeno: 372x


Diakonie a misie CČSH        Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus