WebArchiv - archiv českého webu

10. neděle po svatém Duchu

Hospodin je síla má a štít můj, mé srdce v něj doufá. Pomoci jsem došel, proto v srdci jásám, svou písní mu budu vzdávat chválu.  (Žalm 28, 7) 

První čtení: 2. Královská 4, 42-44 

Tužby pro dobu po Duchu svatém (III) 

2. Abychom našim bližním skutkem, slovem i modlitbou pomáhali, modleme se k Hospodinu. 

3. Abychom obavám nepodléhali a s nadějí k budoucnosti hleděli, modleme se k Hospodinu. 

 

Modlitba před čtením ze sv. Písem 

Panovníku, Hospodine, do srdcí věřících jsi vložil hlad po tvém slovu a lačnost po tvé pravdě. Dej, abychom tvého Syna přijímali jako pravý chléb z nebe! Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen. 

Druhé čtení: Efezským 3, 14-21 

 

Evangelium: Jan 6, 1-15 

 

Verš k obětování: Žalm 119, 41 

 

Verš k požehnání: Lukáš 7, 16 

 

Modlitba k požehnání:

Panovníku, Hospodine, děkujeme ti, že smíme u společného stolu slavit památku smrti a vzkříšení tvého Syna. Vlij do nás pravou lásku a naplň na nás všechna svá zaslíbení! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen. 

Vhodné písně: 150, 22, 65, 157, 187, 294, 307 Klára Břeňová publikováno: 26.07.2018 02:50 zobrazeno: 298x


Diakonie a misie CČSH        Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus