WebArchiv - archiv českého webu

6. neděle po svatém Duchu

Lidé všech národů, tleskejte v dlaně, hlaholte Bohu, plesejte zvučně. Hospodin, Nejvyš­ší, vzbuzuje bázeň, on je Král velký nad celou zemí. 

                                                                                                                                                                                                            (Žalm 47, 2-3)

První čtení: Pláč 3, 24-33

 

Tužby pro dobu po Duchu svatém (II):

2. Abychom v Božích přikázáních zalíbení nalezli a Boží vůlí se řídili, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom v útrapách života odvahu a trpělivost osvědčovali, modleme se k Hospo­dinu.

 

Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Panovníku, Hospodine, vyslyš prosby svého lidu a svou mocnou rukou nás ochra-ňuj před každým nebezpečím!

Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.


Druhé čtení: 2. Korintským 8, 7-15

 

Evangelium: Marek 5, 21-43

 

Verše k obětování: Žalm 30, 3-4

 

Verše k požehnání: Žalm 34, 5.12

 

Modlitba k požehnání:

Panovníku Hospodine, děkujeme ti, že nás obdarováváš bohatstvím své milosti. Pozdvihni nás k novému životu a připrav si nás na příchod své slávy!

Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

 

Vhodné písně: 25, 100, 109, 110, 176, 192, 288Klára Břeňová publikováno: 25.06.2018 10:32 zobrazeno: 371x


Diakonie a misie CČSH        Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus