WebArchiv - archiv českého webu

4. neděle po svatém Duchu

Hospodine, slyš můj hlas, když volám. Neodvrhuj mě a neopouštěj, Bože, moje spáso.

                                                                                                                      (Žalm 27,7.9)

První čtení: Ezechiel 17,22-24

 

Tužby pro dobu po Duchu svatém (I):

2.  Abychom růstu Božího slova nebránili a vládě Kristově se poddávali, modleme se k Hospodinu.

3.  Abychom všechno, co je nám duchovně prospěšné, navzájem s bratrskou láskou sdí­leli, modleme se k Hospodinu.

 

Modlitba před čtením ze sv. Písem

Panovníku, Hospodine, udržuj společenství své církve v pevné víře a lásce, aby­chom zvěstovali tvou pravdu a sloužili tvé spravedlnosti! Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení: 2. Korintským 5,6-10.14-17

Evangelium: Marek 4,26-34

Verše k obětování: Žalm 16,7-8

Verš k požehnání: Žalm 27,4

Modlitba k požehnání

Panovníku Hospodine, děkujeme ti za spásu, kterou jsi nám daroval ve svém Synu. Veď nás Duchem svatým, abychom tě chválili svými rty i celým svým životem! Prosí­me o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 113, 114, 163, 45, 175, 171Klára Břeňová publikováno: 11.06.2018 12:12 zobrazeno: 388x


Diakonie a misie CČSH        Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus