WebArchiv - archiv českého webu

3. neděle po svatém Duchu

Hospodin je světlo mé a moje spása, koho bych se bál? Hospodin je záštita mého života, z koho bych měl strach? Protivníci, moji nepřátelé, sami klopýtli a padli. 

                                                                                                             (Žalm 27,1.2b)

První čtení: Genesis 3,8-15

 

Tužby pro dobu po Duchu svatém (I)

2. Abychom růstu Božího slova nebránili a vládě Kristově se poddávali, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom všechno, co je nám duchovně prospěšné, navzájem s bratrskou láskou sdí­leli, modleme se k Hospodinu.

 

Modlitba před čtením ze sv. Písem

Panovníku, Hospodine, od tebe pochází veškeré dobro. Dej, abychom z tvého vnuk­nutí mysleli na to, co je správné, a pod tvým milostivým vedením to také konali! Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení: 2. Korintským 4,13 - 5,1

 

Evangelium: Marek 3,20-35

 

Verše k obětování: Žalm 13,4-5a

 

Verš k požehnání: Žalm 18,3

 

Modlitba k požehnání:

Panovníku Hospodine, děkujeme ti, žes nám dal podíl na tajemství těla a krve svého Syna. Dej, ať v síle tohoto duchovního pokrmu a nápoje žijeme novým životem! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 10, 21, 27, 75, 186, 187, 289, 294

 Klára Břeňová publikováno: 07.06.2018 02:57 zobrazeno: 309x


Diakonie a misie CČSH        Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus