WebArchiv - archiv českého webu

2. neděle po svatém Duchu

Volám k Bohu, Hospodin mě spasí. Večer, zrána, za poledne lkám a sténám. Vyslyšel můj hlas! Na Hospodina slož svoji starost, postará se o tebe.  (Žalm 55,17-18.23)

První čtení: Deuteronomium 5,12-15

 

Tužby pro dobu po Duchu svatém (I)                                           

2. Abychom růstu Božího slova nebránili a vládě Kristově se poddávali, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom všechno, co je nám duchovně prospěšné, navzájem s bratrskou láskou sdí­leli, modleme se k Hospodinu.

 

Modlitba před čtením ze sv. Písem

Panovníku, Hospodine, ty osvobozuješ uvězněné, uzdravuješ nemocné a zaceluješ rány. Shlédni na svět spoutaný hříchem a svou mocí jej obnov k plnosti života! Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení: 2. Korintským 4,5-12

 

Evangelium: Marek 2,23 - 3,6

 

Verše k obětování: Žalm 139,23-24

 

Verš k požehnání: Žalm 81,11

 

Modlitba k požehnání:

Panovníku, Hospodine, děkujeme ti, že nás naplňuješ radostí ze své požehnané přítomnosti mezi námi. Dej, abychom tě hledali a nalézali ve všem, co konáme ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 13, 97, 31, 83, 199, 200Klára Břeňová publikováno: 27.05.2018 07:40 zobrazeno: 426x


Diakonie a misie CČSH        Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus