WebArchiv - archiv českého webu

Hod Boží svatodušní

Sesíláš-li svého ducha, jsou stvořeni znovu, a tak obnovuješ tvářnost země. Aleluja.

                                                                                                    ŽALM 104, 30

 

První čtení: Skutky 2,1-11

 

Tužby svatodušní:

2. Za dary Ducha svatého, za moudrost a rozumnost, radu a sílu, umění a zbožnost i svatou bázeň, modleme se k Hospodinu.

3. Za vedení Duchem svatým, aby řídil naše kroky po správných cestách, modleme se k Hospodinu.

 

Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Bože naší spásy, Dárce života, sešli nám svého Ducha, proměň nás pravdou a daruj nám správnou řeč k hlásání evangelia! Prosíme tě, osviť nás, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

 

Druhé čtení: Římanům 8,22-27

 

Evangelium: Jan 15,26-27; 16,4b-16

 

Verš k obětování: Žalm 51,14

 

Verše k požehnání: Skutky 2,2.4

 

Modlitba k požehnání:

Bože naší spásy, vylitím Ducha svatého jsi všem lidem otevřel cestu do života věčného. I naše rty otevři svým Duchem, aby náš jazyk zvěstoval tvou slávu! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

 

Vhodné písně: 261, 263, 265, 267Klára Břeňová publikováno: 13.05.2018 05:57 zobrazeno: 345x


Diakonie a misie CČSH        Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus