WebArchiv - archiv českého webu

Pátá neděle po Velikonocích

S plesáním to oznamujte, všude rozhlašujte, rozneste to až do končin země: Hospodin vykoupil svůj lid. Aleluja.

                                                                                                                                             IZAJÁŠ 48,20

První čtení: Skutky 10,44-48

 

Tužby velikonoční (III):

2. Za duchovní probuzení v naší vlasti, za církev a její poslání ve společnosti, modleme se k Hospodinu.

3. Za naši věrnost biblickému poselství a horlivost v křesťanské službě, modleme se k Hospodinu.

 

Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Nebeský Otče, pro ty, kdo tě milují, jsi připravil radost nad každé pomyšlení. Vlij do našich srdcí lásku k tobě, abychom tě milovali nade vše. Dej, aby se na nás naplnila tvá zaslíbení! Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení: 1. Janův 5,1-6

 

Evangelium: Jan 15,9-17

 

Verš k obětování: Žalm 66,20

 

Verš k požehnání: Jan 15,16

 

Modlitba k požehnání:

Nebeský Otče, vzkříšením svého Syna jsi nás povolal k novému životu. Svým slovem a svátostmi nás posiluj, abychom v novosti života naplňovali tvou vůli! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 21, 51, 66, 117, 140, 313Klára Břeňová publikováno: 30.04.2018 11:11 zobrazeno: 381x


Diakonie a misie CČSH        Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus