WebArchiv - archiv českého webu

Čtvrtá neděle po Velikonocích

Zpívejte Hospodinu píseň novou, neboť učinil podivuhodné věci, zjevil před očima pronárodů svoji spravedlnost. Aleluja.

                                                                              ŽALM 98,1.2

První čtení: Skutky 8,26-40

 

Tužby velikonoční (III):

2. Za duchovní probuzení v naší vlasti, za církev a její poslání ve společnosti, modleme se k Hospodinu.

3. Za naši věrnost biblickému poselství a horlivost v křesťanské službě, modleme se k Hospodinu.

 

Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Nebeský Otče, tvůj Syn je kmen a my jsme ratolesti. Prosíme tě, zachovej nás při kmeni, ať vydáváme dobré ovoce!

Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

 

Druhé čtení: 1. Janův 4,7-21

 

Evangelium: Jan 15,1-8

 

Verš k obětování: Žalm 66,5.8

 

Verš k požehnání: Jan 15,5

 

Modlitba k požehnání:

Nebeský Otče, ve svátosti večeře Páně jsme přijali tvou pravdu a sdíleli tvůj život.

Dej, ať rosteme v radosti a moudrosti tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

 

Vhodné písně: 58, 103, 162, 110, 293, 294 Klára Břeňová publikováno: 24.04.2018 11:34 zobrazeno: 336x


Diakonie a misie CČSH        Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus