WebArchiv - archiv českého webu

Hod Boží velikonoční

Ty jsi můj Bůh, tobě vzdávám chválu, vyvyšuji tě, můj Bože. Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné! Aleluja.                                                                                                                                              ŽALM 118,28-29


První čtení: Skutky 10,34-43

 

Tužby velikonoční (I):

2. Abychom ze vzkříšení Kristova v církvi se radovali, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom Slovu života všichni se v srdcích otevřeli, modleme se k Hospodinu.

 

Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Nebeský Otče, děkujeme ti, že nemusíme Ježíše hledat mezi mrtvými, neboť on je živ a stal se Pánem života. Učiň si z nás nové stvoření a pomoz nám růst k plnosti života věčného! Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.


Druhé čtení: 1. Korintským 15,1-11

Evangelium: Jan 20,1-18

Alternativním evangelijním čtením je Marek 16,1-8

Verše k obětování: Žalm 139,1-2

Verše k požehnání: 1. Korintským 5,7-8

 

Modlitba k požehnání:

Nebeský Otče, Pane a dárce života, přiveď nás do slávy vzkříšení, kterou jsi zaslíbil těm, kdo v srdci věří a ústy vyznávají, že tvůj Syn Ježíš Kristus vstal z mrtvých. Jemu buď sláva na věky.

 

Vhodné písně: 250, 252, 257, 331


 Klára Břeňová publikováno: 27.03.2018 10:29 zobrazeno: 487x


Diakonie a misie CČSH        Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus