WebArchiv - archiv českého webu

Čtvrtá neděle postní

Radujte se s dcerou jeruzalémskou a jásejte nad ní všichni, kdo ji milujete! Veselte se s ní, veselte, všichni, kdo jste nad ní truchlívali. Budete sát do sytosti potěšení z jejích prsů.         (Izajáš 66, 10-11)

 

První čtení: Numeri 21, 4-9

 

Tužby postní:

2. Abychom Boží království a jeho spravedlnost hledali, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom svých hříchů litovali a své bližní nesoudili, modleme se k Hospodinu.

 

Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Bože, Vykupiteli, tvůj Syn se ponížil, aby vyzdvihl padlý svět z bídy a zachránil nás před beznadějí.

Prosíme tě, dej, aby se v našem jednání zrcadlila tvá láska! Svým svatým Duchem nás osviť,

ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

 

Druhé čtení: Efezským 2, 1-10

 

Evangelium: Jan 3, 14-21

 

Verše k obětování: Žalm 125, 1-2

 

Verše k požehnání: Žalm 122, 3-4

 

Modlitba k požehnání:

Bože, Vykupiteli, děkujeme ti za dar života a prosíme tě, naplň naše srdce světlem své milosti,

ať opravdově milujeme a důstojně chválíme svaté jméno tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

 

Vhodné písně: 20, 53, 118, 245, 324Klára Břeňová publikováno: 05.03.2018 11:40 zobrazeno: 567x


Diakonie a misie CČSH        Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus