WebArchiv - archiv českého webu

Poslední neděle po Zjevení

Dej mi poznat svoje cesty, Hospodine, uč mě chodit po tvých stezkách. Veď mě cestou své pravdy a vyučuj mě, vždyť jsi Bůh, má spása.      ŽALM 25,4-5

První čtení: 2. Královská 2,1-12

 

Tužby pro dobu po Zjevení:

2. Abychom Pána Ježíše slovy vyznávali i životem následovali, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom Božímu slovu pozorně naslouchali a ve skutek je uváděli, modleme se k Hospodinu.

 

Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Panovníku, Hospodine, světlo tvé pravdy zazářilo do našich srdcí. Proměň nás skrze svého Syna, abychom evangeliem proměňovali svět! Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

 

Druhé čtení: 2. Korintským 4,2-6

 

Evangelium: Marek 9,2-9

 

Verš k obětování: Žalm 27,1

 

Verš k požehnání: Marek 9,7

 

Modlitba k požehnání:

Panovníku, Hospodine, děkujeme ti, žes nás pohostil u svého stolu. Osvoboď nás od duchovní pýchy a daruj nám vytrvalou důvěru ve tvé milosrdenství! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 46, 47, 49, 101, 116, 197Václav Drašnar publikováno: 06.02.2018 07:23 zobrazeno: 890x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus