WebArchiv - archiv českého webu

5. neděle po Zjevení

Pojďte, zaplesejme Hospodinu, oslavujme hlaholem skálu své spásy. ŽALM 95,1 

První čtení: Izajáš 40,21-31 

 

Tužby pro dobu po Zjevení:

2. Abychom Pána Ježíše slovy vyznávali i životem následovali, modleme se k Hospodinu. 

3. Abychom Božímu slovu pozorně naslouchali a ve skutek je uváděli, modleme se k Hospodinu. 

 

Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Panovníku, Hospodine, ty dáváš slabým sílu a nemocným uzdravení. Učiň z nás posly své lásky a pokoje, aby se evangelium rozšířilo do všech končin země! Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen. 

Druhé čtení: 1. Korintským 9,16-23

 

Evangelium: Marek 1,29-39 

 

Verš k obětování: Žalm 142,6

 

Verše k požehnání: Lukáš 6,18-19 

 

Modlitba k požehnání:

Panovníku, Hospodine, v tobě nalézáme pokoj nad každé pomyšlení! Nás všechny, kdo jsme se podíleli na dnešní svátostné hostině chleba a kalicha, učiň nástroji svého pokoje ve světě. Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen. 

Vhodné písně: 6, 51, 78, 85, 102, 289Václav Drašnar publikováno: 02.02.2018 03:59 zobrazeno: 435x


Diakonie a misie CČSH        Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus