WebArchiv - archiv českého webu

3. neděle po Zjevení

Zpívejte Hospodinu píseň novou, neboť učinil podivuhodné věci. Zjevil před očima pronárodů svoji spravedlnost.                         ŽALM 98,1.2

 

První čtení (varianta I): Jonáš 3,1-5.10

První čtení (varianta II): Jeremjáš 3,21-4,2

 

Tužby:

2. Abychom Pána Ježíše slovy vyznávali i životem následovali, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom Božímu slovu pozorně naslouchali a ve skutek je uváděli, modleme se k Hospodinu.

 

Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Panovníku, Hospodine, z pouhé milosti nás povoláváš a přijímáš naši službu. Svým Duchem nás posiluj, abychom zůstali věrni tvému povolání! Prosíme tě, Bože, osviť nás, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen. Chci říci, bratří, toto: Lhůta je krátká. Proto ti, kdo mají ženy, ať jsou, jako by je neměli, a kdo pláčí, jako by neplakali, a kdo jsou veselí, jako by nebyli, a kdo kupují, jako by nevlastnili, a kdo užívají věcí tohoto světa, jako by neužívali; neboť podoba tohoto světa pomíjí.

 

Druhé čtení (varianta I): 1. Korintským 7,29-31

Druhé čtení (varianta II): 1. Korintským 7,17-23

Evangelium: Marek 1,14-20

Verš k obětování: Žalm 130,7

Verše k požehnání: Marek 1,17-18

 

Modlitba k požehnání:

Panovníku, Hospodine, svým Slovem a svátostmi nás osvěcuj, ať se i v temnotách držíme pravého světla – tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 97, 9, 71, 186, 312 Václav Drašnar publikováno: 15.01.2018 10:56 zobrazeno: 516x


Diakonie a misie CČSH        Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus