WebArchiv - archiv českého webu

První neděle po Zjevení

Vy všichni, kteří jste byli pokřtěni v Krista, také jste Krista oblékli.   GALATSKÝM 3,27

První čtení: Genesis 1, 1-5

 

Tužby:

2. Abychom radostně přicházeli k prameni vody živé, tryskající do života věčného, modleme se k Hospodinu.

3. Aby všem lidem, kteří trpí hladem a žízní, účinné pomoci se dostávalo, modleme se k Hospodinu.

 

Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Bože všemohoucí, Otče světla a Dárce dobra, tvůj Duch se vznášel nad vodami při stvoření světa i nad vodami Jordánu. Ponoř nás ve svou milost a svým Duchem nás přetvoř, abychom následovali tvého Syna! Prosíme tě, osviť nás, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení: Skutky 19,1-7

 

Evangelium: Marek 1,4-11

 

Verš k obětování: Žalm 89,21

 

Verš k požehnání: Marek 1,11

 

Modlitba k požehnání:

Bože všemohoucí, tys otevřel nebesa a při křtu svého milovaného Syna jsi zjevil sebe sama jako Otce. Prosíme tě, mocí svého Ducha dovrš dílo našeho znovuzrození, které se naším křtem započalo! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 5, 60, 155, 170, 335 Václav Drašnar publikováno: 02.01.2018 11:53 zobrazeno: 475x


Diakonie a misie CČSH        Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus