WebArchiv - archiv českého webu

1. neděle po Vánocích

Hospodin kraluje! Oděl se důstojností. Oděl se Hospodin, opásal se mocí.

ŽALM 93,1

 

První čtení: Jeremjáš 31,7-11

 

Tužby vánoční:

2. Abychom za příchod Syna Božího na svět vděčni byli, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom poselství pokoje našim bližním přinášeli, modleme se k Hospodinu.

 

Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Bože všemohoucí, celý svět jsi naplnil světlem svého vtěleného Slova. Pomoz nám, abychom se tvým Světlem nechali vést ve všem, co konáme! Svým svatým Duchem nás osviť, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

 

Druhé čtení: Efezským 1,3-14

Evangelium: Jan 1,10-18

Verše k obětování: Žalm 118, 26.27

Verš k požehnání: Jan 1,12

 

Modlitba k požehnání:

Bože všemohoucí, děkujeme ti za to, že jsi na svět seslal světlo své slávy. Přiveď nás a všechny lidi k poznání tohoto Světla - tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

 

Vhodné písně: 227, 231, 316, 317, 320, 210Václav Drašnar publikováno: 27.12.2017 01:27 zobrazeno: 437x


Diakonie a misie CČSH        Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus