WebArchiv - archiv českého webu

Třetí neděle adventní

Světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo. JAN 3,19

První čtení: Izajáš 61,1-4.8-11

 

Tužby adventní:

2. Abychom na slavný příchod Kristův se připravovali, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom pokání činili a po cestách Božích kráčeli, modleme se k Hospodinu.

 

Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Bože všemohoucí, upevni naši vůli a otevři naše uši, ať nasloucháme hlasu proroků. Dej, abychom vydávali dobré svědectví tvému Synu! Svým svatým Duchem nás osviť, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

 

Druhé čtení: 1. Tesalonickým 5,16-24

Evangelium: Jan 1,6-8.19-28

Verš k obětování: Žalm 126,3

Verš k požehnání: Jan 1,26

 

Modlitba k požehnání:

Bože všemohoucí, děkujeme ti, že jsme ve svátosti večeře Páně přijali odpuštění našich hříchů. Naplň nás radostí a pomoz nám připravit se na svátky Spasitelova narození! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 203, 205, 208, 160Václav Drašnar publikováno: 11.12.2017 11:52 zobrazeno: 520x


Diakonie a misie CČSH        Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus