WebArchiv - archiv českého webu

První neděle adventní

Dej mi poznat svoje cesty, Hospodine, uč mě chodit po svých stezkách.                  ŽALM 25,4

 

První čtení: Izajáš 64,1-9

 

Tužby adventní:

2. Abychom na slavný příchod Kristův se připravovali, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom pokání činili a po cestách Božích kráčeli, modleme se k Hospodinu.

 

Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Bože všemohoucí, vzbuď svou sílu a přijď mezi nás! Milostivě nás ochraňuj před hříchem a zachovej si nás pro den svého příchodu. Svým svatým Duchem nás osviť, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

 

Druhé čtení: 1. Korintským 1,3-9

Evangelium: Marek 13,24-37

Verš k obětování: Žalm 85,8

Verš k požehnání: Marek 13,31

 

Modlitba k požehnání:

Bože všemohoucí, čekáme na tebe a ty přicházíš a sytíš nás chlebem věčného života a dáváš nám pít z kalicha požehnání. Dej, ať zůstáváme bdělými a připravenými, abychom mohli stanout omilostněni před Synem člověka, až přijde v slávě. Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 203, 204, 158Václav Drašnar publikováno: 28.11.2017 12:08 zobrazeno: 630x


Diakonie a misie CČSH        Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus