WebArchiv - archiv českého webu

Krista Krále

Hoden jest Beránek, ten obětovaný, přijmout moc, bohatství, moudrost, sílu, poctu, slávu i dobrořečení na věky věků.                ZJEVENÍ 5,12

 

První čtení z Písma: Ezechiel 34,11-16.20b-24

 

Tužby pro dobu po Duchu svatém (VII):

2. Aby nás k moudrosti a zralosti vedl a dal nám uvědomit si pravý smysl života, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom správně nakládali s časem, který nám zde na zemi zbývá, a Boží vůlí se řídili, modleme se Hospodinu.

 

Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Panovníku Hospodine, tvou vůlí je obnovit všecko ve tvém milovaném Synu, Králi králů a Pánu pánů. Dej, ať všechny národy hříchem od sebe rozdělené jsou pod jeho milostivou vládou osvobozeny a sjednoceny! Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

 

Druhé čtení z Písma: Efezským 1,15-23

 

Evangelium: Matouš 25,31-46

 

Verš k obětování: Žalm 2,8

 

Verš k požehnání: Žalm 29,10-11

 

Modlitba k požehnání:

Panovníku Hospodine, děkujeme ti, že jsme ve večeři Páně směli přijmout pokrm života věčného. Posiluj nás k zápasu víry na straně Krista Krále, pod jehož praporem bojujeme! Dej, ať s ním dosáhneme vítězství a vejdeme do království nebeského, kde on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po věky věků. Amen.

Vhodné písně: 7, 34, 36, 37, 181, 187, 269, 303, 300, 310 Václav Drašnar publikováno: 20.11.2017 03:28 zobrazeno: 495x


Diakonie a misie CČSH        Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus