WebArchiv - archiv českého webu

24. neděle po svatém Duchu

To, co s vámi zamýšlím, je výrok Hospodinův, jsou myšlenky o pokoji, nikoli o zlu. Budete ke mně volat a já vás vyslyším. Shromáždím vás ze všech pronárodů a ze všech míst.              JEREMJÁŠ 29,11.12.14

 

První čtení: Sofonjáš 1,7.12-18

 

Tužby pro dobu po Duchu svatém (VII):

2. Aby nás k moudrosti a zralosti vedl a dal nám uvědomit si pravý smysl života, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom správně nakládali s časem, který nám zde na zemi zbývá, a Boží vůlí se řídili, modleme se Hospodinu.

 

Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Panovníku Hospodine, děkujeme ti za svatá Písma, která byla sepsána pro naši spásu i naše poučení. Dej, ať si biblické poselství v srdci uchováváme, abychom se vždy drželi požehnané naděje na věčný život ve tvém Synu! Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

 

Druhé čtení: 1. Tesalonickým 5,1-11

 

Evangelium: Matouš 25,14-30

 

Verše k obětování: Žalm 130,1-2

 

Verše k požehnání: Matouš 25,21

 

Modlitba k požehnání:

Panovníku Hospodine, děkujeme ti za svátostné dary chleba a kalicha. Dej, ať jimi posíleni nepodléháme pozemským pokušením a zdokonalujeme se v dobré a věrné službě tobě! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, Pána našeho. Amen. 

 

Vhodné písně: 26, 84, 102, 106, 156, 170, 201

 Václav Drašnar publikováno: 13.11.2017 11:38 zobrazeno: 427x


Diakonie a misie CČSH        Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus