WebArchiv - archiv českého webu

23. neděle po svatém Duchu

Jako kadidlo ať míří má modlitba k tobě, Hospodine, pozdvižení mých rukou jak večerní oběť.       

ŽALM 141,2

 

První čtení: Ámos 5,18-24

 

Tužby pro dobu po Duchu svatém (VII):

2. Aby nás k moudrosti a zralosti vedl a dal nám uvědomit si pravý smysl života, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom správně nakládali s časem, který nám zde na zemi zbývá, a Boží vůlí se řídili, modleme se Hospodinu.

 

Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Panovníku Hospodine, tvůj požehnaný Syn přišel do světa, aby zničil ďáblovo dílo a učinil nás tvými dětmi a dědici života věčného. Dej, ať se stále držíme této naděje, abychom byli čistí, jako on je čistý, a stali se mu podobnými v jeho věčném a slavném království. Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení: 1. Tesalonickým 4,13-18

 

Evangelium: Matouš 25,1-13

 

Verše k obětování: Žalm 119,133

 

Verše k požehnání: Matouš 25,4.6:

 

Modlitba k požehnání:

Panovníku Hospodine, dej, ať veliká milost, kterou jsme přijali ve svátosti večeře Páně, napraví vše, co je špatného v našich srdcích a nerozumného v našich myslích! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 29, 31, 67, 75, 83, 113, 153, 160, 181, 312 Václav Drašnar publikováno: 06.11.2017 10:53 zobrazeno: 493x


Diakonie a misie CČSH        Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus