WebArchiv - archiv českého webu

22. neděle po svatém Duchu

Hospodine, ty mě neopouštěj, nevzdaluj se ode mne, můj Bože, na pomoc mi pospěš, Panovníku, moje spáso!                         ŽALM 38,22-23

 

První čtení: Micheáš 3,5-12

 

Tužby pro dobu po Duchu svatém (VI):

2. Aby svou milostí naši mysl osvěcoval a našim srdcím svou pravdu vyjevoval, modleme se k Hospodinu.

3. Aby nám dal sílu vždy a všude pravdu hledat, v poznané pravdě stát a za ni bojovat, modleme se k Hospodinu.

 

Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Panovníku Hospodine, jedině s tvou pomocí může tvůj věřící lid slavit bohoslužbu v duchu a v pravdě. Děkujeme za tvou shovívavost, s níž přijímáš naši oběť chvály! Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána.

Druhé čtení: 1. Tesalonickým 2,9-13

 

Evangelium: Matouš 23,1-12

 

Verše k obětování: Žalm 103,2.5

 

Verš k požehnání: Žalm 16,11

 

Modlitba k požehnání:

Panovníku Hospodine, ve své milosti nám i nadále pomáhej a stále nás obnovuj svým slovem a svátostmi! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 10, 32, 34, 57, 59, 85, 105, 114, 176 Václav Drašnar publikováno: 31.10.2017 03:38 zobrazeno: 450x


Diakonie a misie CČSH        Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus