WebArchiv - archiv českého webu

21. neděle po svatém Duchu

Ať se zaraduje srdce těch, kteří hledají Hospodina! Dotazujte se na vůli Hospodinovu a jeho moc, jeho tvář hledejte ustavičně.      ŽALM 105,4-5

První čtení: Leviticus 19,1-2.15-18

 

Tužby pro dobu po Duchu svatém (VI):

2. Aby svou milostí naši mysl osvěcoval a našim srdcím svou pravdu vyjevoval, modleme se k Hospodinu.

3. Aby nám dal sílu vždy a všude pravdu hledat, v poznané pravdě stát a za ni bojovat, modleme se k Hospodinu.

 

Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Panovníku Hospodine, rozmnož v nás dary víry, naděje a lásky a nauč nás milovat tvá přikázání, abychom dosáhli tvých zaslíbení! Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení: 1. Tesalonickým 2,1-8

 

Evangelium: Matouš 22,34-46

 

Verše k obětování: Žalm 119,154.125

 

Verš k požehnání (varianta I): Žalm 20,6

 

Verše k požehnání (varianta II): Matouš 22,37.39

 

Modlitba k požehnání:

Panovníku Hospodine, děkujeme ti, že nás sytíš duchovním pokrmem a nápojem. Dej, ať vždy toužíme po pravém životě! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 21, 28, 56, 66, 72, 74, 76, 86, 104, 107, 116, 140, 152

 Václav Drašnar publikováno: 24.10.2017 03:59 zobrazeno: 426x


Diakonie a misie CČSH        Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus