WebArchiv - archiv českého webu

Druhá neděle po zjevení Páně

Ať se ti klaní celá země a zpívá ti žalmy, ať zpívá žalmy tvému jménu.                   ŽALM 66,4

 

První čtení: 1. Samuelova 3,3b-10.19

 

Tužby:

2. Abychom Pána Ježíše slovy vyznávali i životem následovali, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom Božímu slovu pozorně naslouchali a ve skutek je uváděli, modleme se k Hospodinu.

 

Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Panovníku, Hospodine, děkujeme ti za všechny dary, které nám dáváš. Kéž bychom tě lépe poznali, hlouběji milovali a den za dnem opravdověji následovali! Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení: 1. Korintským 6,12-20

 

Evangelium: Jan 1,43-51

 

Verš k obětování: Žalm 63,2

 

Verš k požehnání: Žalm 20,6

 

Modlitba k požehnání:

Panovníku, Hospodine, děkujeme ti, že nás živíš svým Slovem a chlebem života. Naplň nás i svým Duchem, abychom ve světě zářili světlem tvé slávy! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 14, 35, 43, 185, 188Václav Drašnar publikováno: 12.01.2015 11:59 zobrazeno: 1684x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus