WebArchiv - archiv českého webu

První neděle po Vánocích (Rodiny Páně)

 

Pastýři tam spěchali a nalezli Marii a Josefa i to děťátko položené do jeslí.                       LUKÁŠ 2, 16

První čtení z Písma: Izajáš 63, 7-9

Tužby vánoční

2. Aby láska Kristova, která nebe se zemí spojila, nás v jedinou rodinu dětí Božích sjed­notila, modleme se k Hospodinu.

3. Aby chudoba betlémských jeslí v nás účinný soucit s lidským utrpením a nouzí pro­bouzela, modleme se k Hospodinu.

Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Bože všemohoucí, tys vše podivuhodně stvořil a ještě podivuhodněji obnovil důstojnost lidské přirozenosti. Dej, ať smíme sdílet božský život tvého Syna, jenž se po­nížil, aby sdílel naše lidství. Svým svatým Duchem nás osviť, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení z Písma: Židům 2, 10-18

Evangelium: Matouš 2, 13-23

Verš k obětování: Izajáš 19, 21

Verš k požehnání: Matouš 2, 15

Modlitba k požehnání:

Bože všemohoucí, dej, ať stále následujeme příkladu Ježíšovy rodiny ve víře, lásce a naději, abychom po ukončení našeho pozemského putování byli přijati do věčných příbytků! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 212, 213, 218, 223, 318, 210Václav Drašnar publikováno: 27.12.2013 10:27 zobrazeno: 1070x


Diakonie a misie CČSH        Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus