WebArchiv - archiv českého webu

Vigilie Hodu Božího vánočního

Hospodin mi řekl: Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil.                ŽALM 2, 7

První čtení z Písma: Izajáš 9, 1-6 (2-7)

Tužby vánoční:

2. Aby o vánočních svátcích naše srdce Duchem Kristovým se naplnila, modleme se k Hospodinu.

3. Aby Ježíšovo evangelium naší myslí i celým naším životem pronikalo, modleme se k Hospodinu.

 

Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Bože všemohoucí, tys učinil, aby dnešní svatá noc zazářila jasem pravého Světla. Jestliže jsme poznali tajemství onoho Světla na zemi, dej, abychom se s ním věčně ra­dovali v nebi! Svým svatým Duchem nás osviť, ať přijmeme tvé Slovo - Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení z Písma: Titovi 2, 11-14

Verše k obětování: Žalm 96, 11.13

Verše k požehnání (varianta I): Žalm 96, 11.13

Verš k požehnání (varianta II): Žalm 98, 2

 

Modlitba k požehnání:

Bože všemohoucí, radujeme se dnes z tajemství vtělení a narození tvého Syna. Po­moz nám žít příkladný život, abychom byli hodni sdílet s ním věčné společenství! Pro­síme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 207, 215, 225, 227, 230, 210 Václav Drašnar publikováno: 23.12.2013 05:23 zobrazeno: 1155x


Diakonie a misie CČSH        Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus